Παγκόσμια Ημέρα Παθολογικής Ανατομικής 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

(Ε.Ε.Π.Α.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου