Το εργαστήριο ISTOMEDICA, πραγματοποιεί πλήρη ιστολογικό, ανοσοϊστοχημικό και μοριακό έλεγχο σε όλα τα είδη των ιστών.  Η εργασία μας συνίσταται στη μελέτη μικρών υλικών (π.χ. βιοψίες στομάχου, εντέρου, δέρματος κ.λπ.) καθώς και μεγαλύτερων παρασκευασμάτων (όπως θυροειδής αδένας, υλικό γαστρεκτομής, κολεκτομής, μαστό, μορφώματα μαλακών μορίων, οστών κ.λπ.).

Σε συνεργασία με έμπειρους κυτταρολόγους, υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης όλων των κυτταρολογικών υλικών (π.χ. PAP-test, FNA).

Για την ορθή διάγνωση σύνθετων περιστατικών, το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ειδικούς δείκτες, με την τεχνική της ανοσοϊστοχημείας.

Επιπλέον, με τη χρήση μοριακών εξετάσεων, μελετούμε μεταλλάξεις στα γονίδια EGFR, K-RAS, BRAF, ALK και άλλων, για την εξατομικευμένη θεραπεία, ενώ με τη μέθοδο CISH μελετάμε την υπερέκφραση του γονιδίου HER-2 / Cerb-B2 / neu.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού (ειδικές ιστοχημικές χρώσεις, ανοσοϊστοχημεία, μοριακές τεχνικές) το ιατρικό προσωπικό ενημερώνει τον εντέλλοντα ιατρό..

Εξετάσεις

Ιστολογικές Εξετάσεις – Βιοψίες >
Κυτταρολογικές Εξετάσεις >
Μοριακές Αναλύσεις >