Τι είναι η Ιστοπαθολογία
Η Ιστοπαθολογία αφορά τη διάγνωση και μελέτη ασθενειών σε ιστικό επίπεδο, και συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο των ιστών και των κυττάρων στο μικροσκόπιο. Οι ιστοπαθολόγοι/παθολογοανατόμοι είναι υπεύθυνοι για την ακριβέστερη ιστολογική διάγνωση ασθενειών προκειμένου να παρέχουν την δυνατότητα στους κλινικούς ιατρούς να εξασφαλίζουν την καλύτερη θεραπεία για τους ασθενείς τους.

Γιατί είναι σημαντική η Ιστοπαθολογία

Οι ιστοπαθολόγοι είναι γιατροί οι οποίοι εργάζονται στενά με άλλες κλινικές ειδικότητες και έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν στη διάγνωση μόνο από ένα μικρό κομμάτι ιστού προερχόμενο π.χ από το δέρμα, το ήπαρ, τον νεφρό ή άλλο όργανο. Αυτό ονομάζεται βιοψία.

Διάγνωση Καρκίνου

Οι ιστοπαθολόγοι παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες στον εντοπισμό του καρκίνου. Αφού εξετάσουν μακροσκοπικά το ιστικό δείγμα, στη συνέχεια παρατηρούν στο μικροσκόπιο τους ιστούς και τα κύτταρα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από ύποπτες περιοχές, αναγνωρίζουν τη φύση της αλλοίωσης και εάν αυτή αφορά κακοήθεια, τότε παρέχουν πληροφορίες στους κλινικούς ιατρούς σχετικά με τον τύπο του καρκίνου, τον βαθμό κακοηθείας του (Grade), το στάδιο και σε ορισμένες περιπτώσεις την πιθανότητα ανταπόκρισής του σε στοχευμένες θεραπείες.
Επιπλέον, η περαιτέρω εξέλιξη τεχνικών όπως ο φθορίζων in situ ανοσοφθορισμός (FISH), η αλληλούχιση επόμενης γενιάς (NGS) και η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) τοποθετεί τους ιστοπαθολόγους σε καίρια θέση στο συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο της μοριακής παθολογίας.

Το Εργαστήριο Istomedica διενεργεί ιστολογικές εξετάσεις σε όλο το φάσμα των ιστών συμπεριλαμβανομένου του ιστοχημικού ή ανοσοιστοχημικού ελέγχου τους όποτε αυτό θεωρείται απαραίτητο για την ακριβέστερη διάγνωση.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα «ταχείας βιοψίας» η οποία αφορά στη διεκπαιρέωση της ιστολογικής εξέτασης κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης και η οποία πραγματοποιείται σε χρόνο μικρότερο των 20 λεπτών από τη στιγμή της παραλαβής του δείγματος στο εργαστήριό μας.
Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται αφορούν:
 • Ιστολογικές Εξετάσεις – Βιοψίες
 • Βιοψίες Γαστρεντερικού Συστήματος
 • Βιοψίες Ουροποιητικού Συστήματος
 • Βιοψίες Γυναικολογικών Περιστατικών
 • Βιοψίες Μαστού
 • Βιοψίες Γενικής Χειρουργικής
 • Βιοψίες Δερματικών Βλαβών
 • Βιοψίες Στοματολογικών Περιστατικών
 • Βιοψίες Οφθαλμολογικών Περιστατικών
 • Βιοψίες Βρόγχων-Πνευμόνων-Υπεζωκότα
 • Ανοσοϊστοχημικές Χρώσεις