Η κυτταρολογία αφορά την μεμονωμένη μελέτη των κυττάρων, σε αντίθεση με την ιστοπαθολογία η οποία μελετά ολόκληρο τον ιστό. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από εκατομμύρια κύτταρα τα οποία μπορούν να συλλεχθούν με συγκεκριμένες τεχνικές και στη συνέχεια να μελετηθούν στο μικροσκόπιο για να φτάσουμε στην ακριβέστερη διάγνωση.

Η κυτταρολογία χρησιμοποιείται ευρέως στην Ιατρική για την πρόληψη και διάγνωση ασθενειών είτε αυτές αφορούν καρκινώματα ή μη.

Στο εργαστήριό μας διενεργούμε κυτταρολογικές εξετάσεις σε όλο το φάσμα των υλικών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τεστ Παπανικολάου, υγρά κοιλοτήτων, κυτταρολογική εξέταση ούρων, FNA θυρεοειδούς και σιελογόνων αδένων καθώς και κυτταρολογική εξέταση δειγμάτων προερχόμενα από τον πνεύμονα.