Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Όραμά μας είναι να είμαστε το κορυφαίο Παθογοανατομικό Εργαστήριο στην Ελλάδα, πρωτοπόρο σε νέες τεχνικές και εξελίξεις με στόχο την πλήρη κάλυψη των σύγχρονων και μελλοντικών διαγνωστικών αναγκών των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, με τα υψηλότερα standards ασφαλείας, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα και ερευνητικές δράσεις.

Εφαρμόζουμε υψηλά ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα και παρέχουμε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο οι εργαζόμενοι μας μπορούν να αναπτύσσονται ως επαγγελματίες και ως άνθρωποι.

Η υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, η εξειδίκευση και η πολυετής εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού μας, αποτελούν εγγύηση για την ορθή διάγνωση και τη γρήγορη διεκπεραίωση των ιστολογικών και άλλων εξετάσεων που διεξάγονται στο εργαστήριο μας και συνιστούν τις βασικές αρχές λειτουργίας μας.

Το παθολογοανατομικό εργαστήριο ISTOMEDICA διενεργεί όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών για έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση.

Επιπλέον, η πολιτική τιμών που ακολουθείται, βασίζεται πάνω σε αξίες, ιδανικά και φιλοσοφία, που αποτελούν και τις αρχές της Ιατρικής Επιστήμης. Εστιάζεται στην καλή συνεργασία με τους συνεργάτες Ιατρούς, Νοσοκομεία και Κλινικές, αλλά και στην παροχή της δυνατότητας σε όλους τους εξεταζόμενους, για πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου Ιατρικές Υπηρεσίες, με ταχείς ρυθμούς και χαμηλό οικονομικό κόστος.

Το Παθολογοανατομικό εργαστήριο Istomedica είναι πιστοποιημένο με το υψηλότερο ποιοτικά στάνταρντ, ISO 15189, και έχει επιτύχει τη διαπίστευση των υπηρεσιών του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Αριθμός Πιστοποιητικού 1098). Επιπλέον, το σύνολο των διαπιστευμένων εξετάσεων υπόκειται σε ετήσια βάση σε συστηματικούς διεργαστηριακούς ελέγχους από το College of American Pathologists (CAP),. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφορικά με τη διασφάλιση της ποιότητας του αποτελέσματος.

Οργανόγραμμα

Ο Προηγμένος Εξοπλισμός μας

Τα υπερσύγχρονα μηχανήματα με τον πλήρη αυτοματισμό τους, εξασφαλίζουν άριστο αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων τεχνικών, σε ταχύτατους και πρωτόγνωρους για την αγορά χρόνους, ενώ η μηχανοργάνωση του κέντρου επιτρέπει την εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών και ελέγχων.
Ο εξοπλισμός και τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια, είναι συμβατά με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτει η Ελληνική νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι εγκαταστάσεις και τα «κλειστού» τύπου τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων, με αποτέλεσμα η εργασία να πραγματοποιείται σε ένα ευχάριστο και καθαρό περιβάλλον.

Επιπλέον, η ISTOMEDICA διαθέτει τεκμηριωμένο πρόγραμμα συντήρησης του εξοπλισμού, το οποίο κατ’ ελάχιστον ακολουθεί τις συστάσεις των κατασκευαστών του εξοπλισμού, καθώς και σχετικά αρχεία καταγραφών. Η χρήση του εξοπλισμού ανατίθεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του εργαστηρίου. Η χρήση του εξοπλισμού γίνεται βάσει των αντίστοιχων εγχειριδίων χρήσης των κατασκευαστών του εξοπλισμού.

Σε κάθε συσκευή – όργανο αποδίδεται μοναδικός αριθμός αναγνώρισης με τον οποίο και επισημαίνεται. Επιπρόσθετα, για κάθε συσκευή – όργανο τηρείται αρχείο με τα δεδομένα βλαβών, επισκευών, συντηρήσεων, ελέγχων και διακριβώσεων, όπου αυτό απαιτείται. Ο ελεγμένος / διακριβωμένος εξοπλισμός σημαίνεται με σχετική ετικέτα, επί της οποίας είναι εμφανής η κατάσταση ελέγχου / διακρίβωσης του εξοπλισμού και αναφέρεται η σχετική ημερομηνία.

Η Ομάδα μας

Το εργαστήριο ISTOMEDICA στελεχώνεται με ιατρικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό το οποίο διαθέτει υψηλού επιπέδου κατάρτιση και αυξημένο αίσθημα επιστημονικής ευθύνης για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών ιατρικών εξετάσεων.

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι Ιατροί

Ιατρός Παθολογοανατόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιατρός Παθολογοανατόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Ιατρικό Προσωπικό

Ελένη Μουρτζούκου

Ιατρός Παθολογοανατόμος

Βασίλης Μηλιώνης

Ιατρός Παθολογοανατόμος

Άιντα Τσιτλίδου

Ιατρός Παθολογοανατόμος

Χρήστος Καραμπογιάς

Ιατρός Παθολογοανατόμος

Ιστοτεχνολόγοι

Λώρα Μελά

Υπεύθυνη Διαχείρισης Αναλώσιμων Ανοσοϊστοχημείας & Προσωπικού

Θωμάς Λέντζας

Υπεύθυνος Διαχείρισης Παρασκευασμάτων Μακροσκοπικού & Τεχνικού Εξοπλισμού

Δήμητρα Τζεβελέκη

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Μαρία Ευαγγέλου

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Οι Συνεργάτες μας

  • Δρ. Μαρία Γαζούλη, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: Μοριακές Αναλύσεις, Ανιχνεύσεις Μικροβιακών Παθογόνων και Διαγνωστικών Δεικτών Φαρμακοκινητικής Δράσης ή Γενετικής Προδιάθεσης.
  • Δρ. Ζωή Χονδροδήμου: Κυτταρολογικές Αναλύσεις.

Το Διοικητικό Προσωπικό

Πηνελόπη Γούτα

Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θεοδώρα Κόκκορη

Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Ελένη Φωτιάδη

Προϊσταμένη Γραμματείας